About

Banyanträdet är Indiens nationalträd. Det är en stor och mäktig skapelse som härbärgerar liv av många slag. Under trädet får du skugga och solljuset letar sig in mellan de stora, gröna bladen. Det är så vi vill välkomna dig.
Med upplevelser för alla sinnen

1998

Since 1998
Gallery

Gallery

Few photos about us

For More Information and To know ABOUT US, Please

Book a Table
Boka bord